Firmade kataloog

Kasutustingimusedprint

Üldreeglid.

Kõige Fishnet.ee portaali võimaluste kasutamiseks peate registreerima ennast kasutajaks. Registreerimine on tasuta ning võtab vähem kui ühe minuti aega. Registreerides, kinnitate, et olete nõus portaali kasutustingimustega. Portaali loojad jäävad endale õiguste muuta igal hetkel Kasutustingimuste sisu ning Teie edaspidine portaali kasutamine on võimalik ainult juhul kui nõustute nende tingimustega. Andmed, mis on andud portaalis, saab kasutada ainult informatiivse eesmärgiga. Portaal Fisgnet.ee ei vastuta informatsiooni täpsuse ja õiguse eest. Samuti ei vastuta ka nende sisu osade eest, mille õigus pole kuidagi kinnitatud. Portaalis Fishnet.ee on lingid teistele kodulehekülgedele, mis on kolmandate isikutega. Sellised koduleheküljed ei kuulu meie kontrollile ning me ei vastuta selles portaalis andud linkide sisu eest. Me ei vastuta kodulehekülge, mille link on paigaldatud portaalis Fishnet.ee, autoriõguste eest.

Kasutaja õiguste ja kohustused.

Nõustudes käesolevate kasutustingimustega, kinnitab Kasutaja, et ta on täielikult teovõimeline täisealine isik, kellel puuduvad takistusi lepingute sõlmimiseks ja nende täitmiseks. Kasutaja staatuse saamise isikule, kes on alla 18 aastat vana või on piiratud teovõimalustega, on võimalik ainult seadusliku esindaja või selle isiku eestkostja nõusolekuga. Esitades kuulutuse, pildi või teksti, kohustub kasutaja anda ainult õiged ja korrektsed andmed. Kasutajale ei ole lubatud edastada ekslikud või ebatäpsed andmed. Kasutajale ei ole lubatud publitseerida ühes kuulutuses informatsiooni mitmetest objektidest. Kuulutus paigaldatakse Fishnet.ee portaalile peale maksmist teenuse eest. Kasutaja kohustub teatada Administraatori e-posti teel, kui peale andmete esitamist portaalis said mingeid andmed ebatäpseks, ekslikuks või ebaseaduslikuks. Kasutajad teevad tehinguid ilma Administraatori sekkumiseta. Samuti vastutavad Kasutajad ise kõikide tehtud tehingute ja nende täitmise eest. Kasutaja kohustub tagada, et failid ja kirjad ei sisaldaks arvutiviiruseid või teiste arvutiprogramme või faile, mis saavad kahjustada või mingil muul määral rikkuda portaali töötamist. Kasutaja kohustub teatada Administraatori viivitamatult e-posti teel, kui kasutajatunnust ja/või parooli sai kolmas isik kätte. Kasutaja kohustub maksta teenuste eest vastavalt hinnakirjale. Kasutaja kohustub informeerida Administraatori e-posti teel, kui tema kontaktandmed, esitatud registreerimisel, muutusid.

Administraatori õigused ja kohustused.

Administraatoril on õigus muuta teenuste hinnakirja ühepoolselt, vastavalt teenuste arengule. Teenuste hinnakirja või kasutustingimuste muutustest ei teatatakse igale Kasutajale isiklikult. Administraatoril on õigus kontrollida portaalile edastatud kuulutused, tekstid ja fotod. Samuti kustutada kuulutused, mis sisaldavad ebatäpsed või ekslikud andmed, mille esitamine oleks õigusrikkumine või millega rikuks Kasutaja käesolevad kasutustingimused. Administraatoril on õigus kustutada kuulutust, peatada ajutiselt juurdepääsu kontole või sulgeda konto isikutele, kes ei täita kasutustingimusi. Administraator annab teada Kasutaja kasutamisõiguste piiramisest. Piirangute kustutamine lahendatakse läbirääkimiste teel.

Brändid

Lisa kuulutus Töö Äripakkumised